Contact Us

Margee.. Initiative By Praveen Chavan


S.M. Joshi Hall, Near Patrakar Bhavan, Navi Peth, Ganjwe Chowk Pune-29
Telephone: +91 99602 26077
Email: contact@margee.in
24/7 Support:: +91 99602 26077

महाराष्ट्र आणि केंद्रीय पातळीवर विविध स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात. त्याच्यासाठी लागणारे मार्गदर्शन , संदर्भग्रंथ सगळ्यांनाच उपलब्ध होईल असे नाही. त्यामुळे शहरातील विद्यार्थ्यां बरोबर ग्रामीण भागातील परीक्षार्थीना मार्गदर्शन करणे आमचा उद्देश आहे.

Send Us a Message

;